Økonomistyring

Vi sætter styring af ekstraarbejderne som 1. prioritet. Alt det øvrige er så nemt.
Vor grundlæggende teori for styring af ekstraarbejder på en byggesag, stor eller lille, er følgende diagramopstilling:

Totaloversigt økonomi (klik på billedet for større udgave)

Forudsete udgifter:
Usikkerhed ved vejrligsforanstaltninger, uprøvede konstruktioner, blød bund o.lign.

Uforudseelige udgifter:
Usikkerhed ved absolut ukendte forhold. Justeres gennem byggeperioden
i takt med stigning i de faktiske udgifter og variationen i de forudsete udgifter.

Tage Kørner A/S

har 40 års erfaring fra begge sider af bordet
vort eget styringsprogram tager derfor højde for alt
blandt andet er det koblet op på tidsplanens fremdrift
altid opdateret med gode visuelle oversigter
bygherren undgår de kedelige overraskelser til sidst
Vi har blandt meget andet forestået økonomistyringen på
Danmarks største Renoveringssag Lundegaarden, Ballerup
Færgeterminal til Oslo-båden for Københavns Havn
Vognmagergade 8, Københavns kommune
VKR hovedsæde, Hørsholm
Mange sager for Københavns kommune

VISUELLE OVERSIGTER

Da vort system opdateres automatisk kan vi til hver en tid
fremsende oversigter bl.a. som vist i eksemplet her:

oeko02

eller f. eks. en oversigt med aktuelle beløbsstørrelser sammenholdt med tidligere perioder og med det oprindelige planlagte budget, der låses ved byggestart:

oeko03

Månedsoversigt økonomi (klik på billedet for større udgave)

oeko04

Finansieringsoversigt økonomi (klik på billedet for større udgave)

Har du interesse i at høre mere om vor økonomistyring ved et uforpligtende møde.

Så ring eller skriv en mail.

Med venlig hilsen
Tage Kørner
4074 1471

tage@tkstyring.dk